Kan jeg få fakturaen tilsendt elektronisk?

Ja, vi tilbyr følgende elektroniske fakturatyper:

eFaktura:

Godta forslaget til eFaktura når du betaler fakturaen i nettbanken din eller opprett en eFaktura-avtale manuelt i nettbanken. eFaktura-referenansen er kundenummeret ditt. 

Digipost:

Få fakturaen tilsendt til din digitale postkasse. Du kan opprette en digital postkasse her: www.digipost.no

Bompengeselskapet Vegfinans Rv4 Oppland AS står for delfinansieringen av utbyggingen av rv. 4 fra Reinsvoll til Hunndalen og fra Roa til Lygna. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.

Vegfinans Rv4 Oppland AS, Ingeniør Rybergs gate 99, 3027 Drammen Tlf: 32 80 82 70 Kontaktskjema