Koster selve brikken noe?

Du må betale et depositum på 200 kroner for brikken. Ved oppsigelse av avtalen får du depositumet tilbake så snart du har returnert brikken.

Hvordan kan jeg finne ut brikkenummeret mitt?

Brikkenummeret kan du finne ved å lese av tallene på brikken som kommer etter L: XX XXXXXX X.

Hva gjør jeg dersom AutoPASS-brikken ikke virker?

Dersom du oppdager at brikken din ikke blir lest i bomstasjonen, kan brikken være montert feil i bilen. Dersom den er montert riktig, men likevel ikke virker, ta kontakt med det bompengeselskapet som har sendt deg brikken.

Dersom du har solskjerming, regnsensor eller varmetråder i frontruten, må du plassere brikken i det skraverte feltet (vanligvis bak speilet)

I enkelte bilmodeller må du plassere brikken et annet sted enn det som står oppgitt i monteringsanvisningen til brikken.

Brikkemontering av diverse bilmodeller

Jeg har solgt bilen. Hva gjør jeg med brikken?

Når du selger bilen din, må bompengeselskapet få skriftlig beskjed om dette innen tre dager etter salget. Bilens registreringsnummer må slettes fra AutoPASS-avtalen, i tillegg til at du må ta brikken fysisk ut av bilen.
For å kunne bruke den samme brikken i en ny bil, må du endre registreringsnummeret som står registrert på AutoPASS-avtalen din innen tre dager etter bilbyttet. Dette gjør du ved å logge deg inn på MIN SIDE.
Dersom du ønsker å si opp AutoPASS-avtalen må du returnere brikken til bompengeselskapet som du har mottatt brikken fra. Så snart vi har mottatt brikken, vil du få tilbake depositumet ditt (200 kroner). Husk at du må si opp avtalen skriftlig, samt oppgi kontonummer.

Kan jeg bruke samme brikke i flere biler?

Nei, AutoPASS-brikken er knyttet opp mot kjøretøyets registreringsnummer.

Dersom du flytter AutoPASS-brikken til et annet kjøretøy må du gi beskjed til bompengeselskapet.

 

Bompengeselskapet Vegfinans Rv4 Oppland AS står for delfinansieringen av utbyggingen av rv. 4 fra Reinsvoll til Hunndalen og fra Roa til Lygna. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.

Vegfinans Rv4 Oppland AS, Ingeniør Rybergs gate 99, 3027 Drammen Tlf: 32 80 82 70 Kontaktskjema