Hvordan tegner jeg en AutoPass avtale?

Du kan tegne AutoPass avtale hos oss ved å klikke her.

Hvordan fungerer en AutoPASS avtale?

En AutoPASS avtale gir deg muligheten til å passere alle bommer i Norge, Sverige og Danmark uten å trenge å stoppe å betale. Alle passeringer blir registrert via avtalen og gir deg som kunde en samlefaktura på alle dine passeringer. Du får samtidig også rabatter når du passerer visse bomstasjoner.

Kan jeg registrere flere kjøretøy på samme avtale?

Både på privatavtaler og firmaavtaler kan man registrere ubegrenset antall kjøretøy. Bilene kan ha ulike vektklasser.

Hva er EasyGo?

EasyGo er en tjeneste som gir deg mulighet til å benytte AutoPASS-brikken din i bompengestasjoner i Norge, Danmark og Sverige. Ordningen omfatter også tunneler, broanlegg og ferger.

Du kan lese mer om EasyGo på: www.easygo.com.

Hva er MIN SIDE?

Når du har tegnet en AutoPASS-avtale kan du logge deg inn på MIN SIDE for å:

  • finne ut når (dato og tidspunkt) bilen din har passert en bomstasjon
  • finne ut hvor mange passeringer vi har registrert på bilens registreringsnummer i en gitt tidsperiode
  • sperre brikken for bruk i andre bomstasjoner
  • endre registreringsnummeret som er knyttet til AutoPASS-avtalen dersom du har byttet bil
  • endre adresse, telefonnummer og e-postadresse

Hvordan avslutter jeg en avtale?

AutoPASS-avtalen må sies opp skriftlig, enten per e-post eller brev. Send eller lever brikken til oss, så får du depositumet tilbake. Husk å oppgi kontonummer i oppsigelsen. Har du brikke fra et annet bompengeselskap og kun har tegnet tilleggsavtale hos oss, kan du la brikken sitte i bilen.

Bompengeselskapet Vegfinans Rv4 Oppland AS står for delfinansieringen av utbyggingen av rv. 4 fra Reinsvoll til Hunndalen og fra Roa til Lygna. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.

Vegfinans Rv4 Oppland AS, Ingeniør Rybergs gate 99, 3027 Drammen Tlf: 32 80 82 70 Kontaktskjema